Çelik Konstrüksiyon

Daha Hafif, Daha Sağlam, Daha Uygun

Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehdidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla çelik konstrüksiyon fabrika binaları, çelik konstrüksiyon hangar, çelik konstrüksiyon spor tesisleri, çelik konstrüksiyon depo ve çelik konstrüksiyon atölyelerde kullanılan, geniş
açıklıklara ve yüksekliğe sahip çelik yapı sistemidir.

Ülkemizdeki kentleşmenin büyük çoğunluğu 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde yoğunlaşmıştır. Buna oranla çelik konstrüksiyon yapı sistemlerine olan tercih geçmişte oldukça azdı. Çelik yapılar diğer taşıyıcı sistemlere göre çok üstün mekanik özelliklere , statik yeteneklere ve uygulama kolaylığına sahiptir.

Çelik konstrüksiyon, hızlı, güvenli ve ekonomik olması ve belirli standartlara sahip olması nedeniyle hızla yaygınlaşan çelik yapı sistemidir.

Neden ?

Çeliğin, göz önünde bulundurulabilecek diğer ürünlere göre(betonarme vb.) birçok avantajı vardır. Çelik, diğerlerine göre daha hafif olduğundan, size mimari özgürlüğümüzün sınırlarını genişletme imkanı ve daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar.

Çelik yapı elemanlarının imalatı ve montajı hava koşullarına bağlı olmayıp sadece kullanılacak iş gücüyle doğru orantılıdır. Yani insan gücünden yararlanıldığı her ortamda kesintisiz çalışma ve montaj imkanına sahiptir.

Ekonomik

Çelik çerçeveli yapılar, birçok nedenle betonarme yapılardan daha ekonomiktir. Bunlardan bazıları;

1. Kalıp ve iskele getirmemeleri,

2. Çeşit ve ağırlık olarak daha az malzeme taşınmasını sağlamaları,

3. Her türlü hava koşullarında yapılabilmesi,

4. Vasıfsız işçilerle yapılabilmeleri ve yapım sürelerinin kısalığı.

Deprem

Deprem potansiyelinin çok yüksek olduğu ülkemizde çelik yapılar, özellikle yüksek katlı binalarda hafif olması nedeniyle betonarme yapılara göre daha çok önem taşır. Çelik yapıların en önemli özelliği ise diğer taşıyıcı sistemlerden farklı olarak yıldırıma karşı tehlike oluşturmamasıdır. Çünkü koruma tesisatı, toprağa giden bir yol oluşturarak patlama, ufak çaplı yangın ve yaralanma risklerini azaltmaktadır.

Çevreci

Çeliğin diğer taşıyıcı sistemlerden bir diğer farkı ise çevreci olmasıdır. Çelik dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzeme olduğundan, çelik binalardan sökülerek çıkan malzeme, geri kazanılmaktadır. Özellikle bir kıyaslama yapılırsa, hafif çelik malzemeden yapılan bir binanın iskeleti 7-8 hurda otomobilden elde edilirken, aynı binanın ahşaptan yapılabilmesi için ortalama 50 ağacın kesilmesi gerekmektedir.

Back to Top